Bakkerij in het oosten

Projectinformatie

De bakker wilde graag aan de achterzijde van zijn bedrijfsruimte uitbreiden om meer ruimte voor zijn bakkerijproces te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is er intensief en vruchtbaar overleg met de gemeente geweest om binnen de bestaande regelgeving de uitbreiding goedgekeurd te krijgen. Dit is gelukt door een nauwkeurige afstemming van het plan op zowel een oud als een nieuwe bestemmingsplan.

Om de uitbreiding goed in te passen zijn de gevels afgestemd op de bestaande bebouwing. Zo creëren we een harmonisch geheel dat goed past in de omgeving.

 

Ga terug...