Ondernemer in het westen

Projectinformatie

Nadat het bedrijfsgebouw is verworven wordt het pand door middel van een aantal effectieve acties geschikt gemaakt voor de nieuwe functie. Daarnaast wordt gevel van het gebouw aangepakt waardoor er een representatief gebouw is ontstaan.

Wat hier ook positief is, is dat de gemeente welwillend en dankzij onze gezamenlijke inspanning is het mogelijk de omgevingsvergunning in zeer korte tijd te verkrijgen.

 

Ga terug...