Algemene Voorwaarden

Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011), Bond van Nederlandse architecten (B.N.A.) gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

DNR2011

Toelichting DNR 2011