Echte Bakker Clout te Echt

Projectinformatie

Bakkerij Clout is sinds jaar en dag aan de Rijksweg in Echt gevestigd. De tijd is gekomen om het bestaande pand uit te breiden zodat de bakkerij weer lange tijd op de huidige locatie haar  klanten kan bedienen.

De opdrachtgever heeft een bewuste keuze gemaakt om op de huidige locatie te blijven. Voor de uitbreiding is een ruimtelijk onderbouwing gemaakt om een bestemmingsplanwijziging te bewerkstelligen. Ook is er goed overleg met de gemeente en welstandcommissie geweest en is de omgevings(bouw)vergunning verleend.

Om het gebouw aan te laten sluiten bij de omgeving is het ontwerp van de uitbreiding in een traditionele stijl gemaakt. Passend bij de huidige bakkerij lijkt het dat het pand met zijn uitbreiding al jaren op deze plek staat. Aan de binnenzijde wordt het gebouw met moderne materialen klaar gemaakt om met het ambacht van de bakkerij de toekomst in te gaan.

Ga terug...